วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี๒๕๕๕

วันที่๑สิงหาคม๒๕๕๕
วันนี้เป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา๒๕๕๕  ประธานในพิธีคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม นายชัยยงใจแม่น ต้องขอขอบคุณโรงเรียนสังขะที่ให้ความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ มาบรรเลงนำขบวนพาเหรดในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม


ตั้งขบวนพาเหรด ณ บ้านขนาดมอญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน


ตัวแทนนักกีฬากล่าวรายงานต่อท่านประธาน

ตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง

การแสดงพิธีเปิด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น